Samhällsvägledare på Medborgarkontoret

Eftersom vår kära June inte längre kommer finnas tillgänglig på Medborgarcenter, pågår nu arbetet för att hitta Samhällsvägledare som axla det ansvar som hon gjorde.

Vi känner också att det är viktigt att ni vet hur bemanningen ser ut på kontoret och när man kan besöka för att ställa frågor, få vägledning eller komma med förslag.

Jon Waltersson är kvar September ut. Från och med 1 Oktober kommer Johanna Stubberöd Finnhult, som idag finns på medborgarkontoret i Dalby, att ersätta Jon fram tills en ersättare finns på plats. Johanna Lindvall kommer att finns på plats precis som tidigare.

Besök gärna Medborgarcenter på följande tider (gäller fr o m 13/8):

Måndag: kl 12–16
Tisdag: kl 14–18
Onsdag: kl 13–16
Torsdag: kl 13–16
Fredag: kl 09–12

För mer information om Medborgarservice, kika här: https://www.lund.se/omlundskommun/medborgarcenter/medborgarservice-nara-dig/

Ny hemsida

Detta är Veberöds Byaråds nya hemsida sedan 2018. Här hittar du uppdateringar som rör Rådets arbete, protokoll från års- och styrelsemöten.

Vi kommer även publicera uppdateringar om saker som rör bygden, som t.ex. översiktsplaner, planer från Lunds Kommun, aktiviteter och annat som rör Veberöd.

Väl bekomme!