Aktiviteter under 2019

En hel del har hänt under det sena 2018 och hela 2019! Inflyttningen av de nyanlända dröjde en bit in i 2019 innan den startade, men när den gjorde det så gick det fort. Vi mötte utmaningar på många olika nivåer, allt ifrån att inte veta vilken dag det skulle komma nya familjer till att inte ha någonstans att ha Möbelgruppens förråd.

Med idogt arbete av medlemmar i nätverket, ständig dialog med Lunds Kommun och samverkan med lokala aktörer och Medborgarkontoret i Veberöd så lyckades vår grupp att hjälpa och välkomna över 30 familjer, inte bara i Veberöd och inte bara nyanlända, hit och till vår gemenskap.

Facebook-gruppen Vi i Veberöd har i skrivande stund 731 medlemmar och vi har många aktiva eldsjälar som driver olika grupper och initiativ i nätverket – t.ex. Språkcaféet, Möbelgruppen och vänfamiljerna. Olika tidningar har intresserat sig starkt för arbetet, bland annat Sydsvenskan.

Bland de mest uppmärksammade initiativen under det gångna året finns följande historier:

Möbelgruppen har samlat in, organiserat och delat ut möbler, kläder, leksaker och husgeråd till sanslösa 33 familjer! Ett otroligt engagemang drivet av byns seniorer. Läs mer här.

Språkcaféet har träffats nästan 40 gånger på Biblioteket i Veberöd, med start November 2018 fram till idag, och de kommer fortsätta. Här har man fått hjälp med myndighetskorrespondens, räkningar, övat språk och läst tidningar.

Det har anordnats mötesplats för kvinnor i byn, för att öka kontaktytor och gemenskap.

Vissa medlemmar har skjutsat behövande till tandläkare i Sjöbo, Skatteverket i Malmö, loppmarknader, Lidl i Staffanstorp, Net-on-Net i Arlöv och läkarbesök i både Dalby och Veberöd. Alla har såklart inte tillgång till bil, eller ibland ens ett busskort, så detta hjälper de som behöver komma i kontakt med t.ex. myndigheter.

Det har förekommit plötsliga cykelverkstäder och fixeri-hjälp på plats på Järnvägsgatan.

Den Vårfika som anordnades på Kyrkobacken drog över 70 deltagare – både barn, vuxna och nyanlända som svenskar. Här delades det med sig av hembakat för hela slanten. Läs mer här.

Läxhjälpen är öppen för de mellan årskurs 4 och 9 som behöver hjälp med skolarbetet och håller hus på Svaleboskolan och har flera besökare varje gång. Läs mer här.

Dessa resultat talar för sig själva. Veberöd har kraftsamlat och visat att gemenskap och välkomnande fungerar. Många nya relationer har skapats.

Vi vill tacka alla människor i nätverket, och utanför, som hjälper till med sin tid och energi för att göra Veberöd till en välkomnande by. Vi ser fram emot att fortsätta jobba med er, Lunds Kommun, LKF, Medborgarkontoret och Veberöds näringsliv för att hjälpa och välkomna fler människor i Veberöd. Oavsett varifrån man kommer.

Nätverket ”Vi i Veberöd”