Flipin
Magnusson
Perssons
Tandläkare huldt
entreprenadställningar
Lindfors

Bygden

Published on september 4th, 2018 | by admin

0

Östra Lund inför valet – Socialdemokraterna

Valet är ju runt hörnet och de östra kommundelarna är ju något som vi tycker är extra viktigt.

Vi gick därför ut till de olika partierna och frågade hur de vill satsa i östra Lund men också specifikt i Veberöd och Södra Sandby då vi har våra två hemsidor där.

Här kommer det första svaret (i alfabetiskt ordning)

HELA KOMMUNAN SKA LEVA

För oss Socialdemokrater är det en viktigt att hela Lunds kommun ska leva och utvecklas. Oavsett var i kommunen du bor ska du ha tillgång till bra kommunal service. Vi socialdemokrater föreslår flera stora satsningar på de östra kommundelarna.

Vi vill också att kommunens information och marknadsföring av de östra kommundelarna väsentligen ska förbättras. På vårt initiativ genomförs därför nu för första gången en s.k. byggherredialog enbart med fokus på de östra kommundelarna. Arrangemanget är i Södra Sandby 28/9. Syftet är att få fler byggare och bostadsutvecklare att satsa på byggnation i de östra tätorterna.

Vi vill också utveckla kommunens hemsida (lund.se) så att varje ort i de östra kommundelarna också har en egen sida där orten beskrivs, historia, service, byggbar mark, föreningsliv osv. Också detta i syfte att synliggöra och marknadsför orterna.

Flera av våra satsningar är redan med i vårt och Miljöpartiets förslag till budget för 2019 och framåt som beslutades av Kommunfullmäktige i juni, se de sex punkterna nedan. Samtliga av dessa förutom satsningen på Skrylle och biblioteket i Södra Sandby så motsatte sig samtliga de fyra borgerliga partierna. De har inte med några av de satsningarna i sitt budgetförslag. Budgeten ska enligt kommunallagen behandlas igen efter valet då det är valår och då har de borgerliga partierna åter möjligheten att stoppa förslagen om de då fått majoritet.

SATSNINGAR SOM VI LYFT IN I BUDGETEN SOM BESLUTATS FÖR 2019 OCH FRAMÅT

Medborgarstöd i östra tätorterna

Hela Lunds kommun ska ha goda förutsättningar att utvecklas. Inte minst måste förutsättningar för aktivt medborgarskap, positiv samhällsutveckling och föreningsliv förstärkas i de östra kommundelarna. Möjligheten till påverkan och inflytande behöver öka. Därför vill vi öka resurserna till föreningsliv och samhällsliv i de östra kommundelarna. Därför utökar vi resurserna för verksamhet och insatser i de östra kommundelarna med 2 miljoner kronor per år. Resurserna ska användas i dialog med de boende för att stärka förutsättningarna för utveckling.

Utveckla de offentliga miljöerna i de östra kommundelarna

Vi anser att standard och skötsel av de offentliga miljöerna i tätorterna i de östra kommundelarna är viktigt för trivsel och trygghet. Behovet av förbättrad standard behövs. Vi avsätter särskilda medel för skötsel och underhåll i tätorterna i de östra kommundelarna med 2 miljoner per år. Vi vill också satsa 3 miljoner till investeringar i den offentliga miljön i tätorterna i de östra kommundelarna.

Pendelparkeringar för bil och cykel

Vi vill göra det enklare för dem som bor på landsbygden eller i en av de östra tätorterna att resa med kollektivtrafik. Pendlare i de östra kommundelarna som cyklar eller kör bil till kollektivtrafikens hållplatser behöver goda parkeringsmöjligheter. Vi satsar på en ytterligare utbyggnad och förbättring – hela resan ska vara bekväm. För att genomföra denna satsning utökas investeringsbudgeten med 1 miljon kronor per år.

Utveckling och upprustning av friluftsbaden

Kommunens friluftsbad är uppskattade och en stor tillgång i hela kommunen. De är viktiga för att stimulera till vattenvana och fysisk aktivitet, men också platser för avkoppling och trevliga upplevelser. För att bibehålla och utveckla verksamheten behövs nyinvesteringar och renoveringar. Därför avsätter vi nu årligen 1,5 miljoner kronor för upprustning och renovering av kommunens friluftsbad.

Gör Vombsjösänkan till ett biosfärsområde

Biosfärområden är modellområden där man visar på praktiska exempel på hur man kan jobba med hållbar utveckling, inte bara ekologiskt utan även socialt och ekonomiskt. Vombsjösänkan är ett område med starka naturvärden och många sällsynta och hotade arter, här finns också ett starkt lokalt engagemang. Det pågår ett samarbete med Eslöv och Sjöbo för att ansöka om att göra Vombsjösänkan till ett biosfärsområde. För att genomföra denna satsning utökas budgeten med 650 000 kronor per år från och med 2020.

Stärkt bibliotek i Södra Sandby

En satsning på nytt bibliotek i Södra Sandby är viktigt för att tillgängliggöra bibliotekets verksamhet för fler. Bibliotekets nya placering bidrar också till en viktig centrumutveckling i Södra Sandby. För att säkerställa att de resurser som krävs för en ny lokal inte går ut över annan biblioteksverksamhet föreslår vi att extra medel tillskjuts till kultur- och fritidsnämnden. För att genomföra denna satsning utökas budgeten med 660 000 kronor per år.

 

Utveckla Skrylle

Skrylle är ett mycket välbesökt och populärt natur- och friluftsområde och för att utveckla området pågår arbetet med en utvecklingsplan för Skrylle. I den lyfts satsningar på att utveckla Skrylle för att kunna hantera mängden besökare och att göra Skrylle till en mer hållbar och attraktiv mötesplats. För att genomföra detta utökas investeringsbudgeten med 10 miljoner kronor 2019 och därefter 15 miljoner kronor 2020 och 2021.

 

 

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG FÖR VEBERÖD, SÖDRA SANDBY, GENARP, DALBY, REVINGE OCH TORNA HÄLLESTAD

De östra kommundelarna är otroligt viktiga delar av Lunds kommun. Vi vill därför fortsätta arbeta för de östra tätorternas utveckling med bra skolor, fler bostäder, stärkt service och trygghet. Vi vill stärka förutsättningar för föreningsliv och företagande. Varje ort ska utvecklas utifrån sina förutsättningar med varsamhet om de stora kvaliteter som finns.

I Veberöd vill vi socialdemokrater:

 • Öka bostadsbyggandet i Veberöd.
 • Utveckla naturområdena öster om Idalagården.
 • Säkerställa att Idalaskolan byggs med plats för 200 skolelever, 100 förskolebarn och en ny idrottshall med läktare.
 • Öka personaltätheten i skola och förskola och minska barngrupperna.
 • Bygga anpassade bostäder för äldre med närhet till träffpunkter och service.
 • Skapa fler aktiviteter för äldre och öka kulturutbudet.
 • Rusta upp och utveckla friluftsbadet.
 • Anställa fler inom vård och omsorg för ökad personaltäthet och bättre arbetsmiljö.
 • Öka stödet till de anhöriga som vårdar närstående. Hemvården ska
 • alltid finnas där som ett alternativ, liksom trygghetsplatser, korttidsvård och korttidsboende.
 • Stärka medborgarinflytandet och öka Veberödsbornas möjlighet att påverka Veberöds utveckling.

 

I Södra Sandby vill vi socialdemokrater:

 • Bygga fler bostäder i Revinge och Södra Sandby.
 • Bygga ut cykelvägarna till och från Södra Sandby.
 • Utveckla kollektivtrafiken till och från Södra Sandby.
 • Genomföra flytten av kraftledningen som den socialdemokratiskt ledda regeringen beslutat om.
 • Stärka idrotts- och föreningslivet i Södra Sandby.
 • Bygga en skateboardbana i Södra Sandby
 • Rusta upp och utveckla friluftsbadet.
 • Se till att den nya vårdcentralen färdigställs och täcker de behov som finns i Södra Sandby.
 • Bygga fler bostäder som är anpassade för våra äldre.
 • Utveckla parkerna och lekplatserna i Södra Sandby
 • Ta fram ny tomt för Centrumkiosken i det fall nuvarande placering kommer att användas för annan utveckling. Exempelvis i anslutning till den nya busstationen.

 

I Genarp vill vi socialdemokrater:

 • Utveckla ett centrum med bland annat bostäder vid Bygatan.
 • Att området vid Åbron, öster om Gödelövsvägen, planeras för bostäder.
 • Rusta upp och utveckla Medborgarhuset.
 • Anlägga cykelbanor längs Heckebergavägen, Gödelövsvägen och
 • Risavägen för ökad trafiksäkerhet
 • Utveckla en cykelväg mellan Genarp och Esarp, som går vidare mot Kyrkheddinge och Lund.
 • Förbättra bussförbindelserna till och från Genarp.
 • Rusta upp och utveckla friluftsbadet.
 • Att skötseln av parker och andra offentliga miljöer förbättras genom bättre samordning av kommunal verksamhet.
 • Att Folktandvården i Genarp ska vara kvar och utvecklas.
 • Utveckla distriktssköterskemottagningen i Genarp med läkarbemanning.
 • Pröva ett samarbete där sköterska på skolan och äldreboendet kan stötta läkarstationen vid tillfällen då det kan behövas mer personal.

I Dalby vill vi socialdemokrater:

 • Öka bostadsbyggandet i synnerhet av hyreslägenheter för att man ska kunna bo i Dalby och Torna Hällestad oavsett vilka bostadsbehov man har.
 • Bygga fler bostäder även för äldre i Dalby och Torna Hällestad.
 • Öka stödet för det lokala föreningslivet i Dalby och utveckla Allaktivitetshuset.
 • Prioritera underhåll av fotbollsplaner och idrottsanläggningar.
 • Snarast möjligt bygga en ny skola på Påskagänget med en ny idrottshall med läktare.
 • Rusta upp och utveckla friluftsbadet.
 • Utveckla företagsområdet Dalby SO, öka samarbetet med näringslivet för att stärka företagandet.
 • Rusta upp och utveckla lekplatserna, gång- och cykelbanorna samt förbättra skötseln av den offentliga miljön.
 • Ha kvar polisstationen i Dalby och utöka bemanningen för att skapa bra förutsättningar för polisarbete i alla de östra kommundelarna
 • Utveckla Dalby som porten mot Skrylle och nationalparken Dalby Söderskog.
 • Förbättra kollektivtrafiken till Lund och Malmö, även från Torna Hällestad.
 • Verka för att kommunen tar över ansvaret för gator och vägar i Torna Hällestad.

/Anders Almgren, Kommunalråd Lund

smarta


About the AuthorLämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Back to Top ↑
 • juli

  Inga event

 • Trädgårdstjänst
 • Ica
 • Capio Novakliniken
 • Mias ide o atelje
  Almasoft
  sotarna
  Empoli
 • Gilla oss gärna :)

 • This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No posts found.

  Make sure this account has posts available on instagram.com.

 • Populära inlägg och sidor

 • Våra gillare :)


https://gotporn.cc/