Flipin
Magnusson
Perssons
Tandläkare huldt
entreprenadställningar
Lindfors

Kommun

Published on augusti 31st, 2022 | by admin

0

Mötesplats Hasslemölla kan bli nytt friluftsstråk

År 2020 förvärvade Lunds kommun fastigheterna Hasslemölla 1:1 (61,4 hektar) och Veberöd 8:30 (12,9 hektar) som ligger i anslutning till Veberöds tätort. På fastigheterna finns höga rekreativa och ekologiska värden. Dessa vill kommunen utveckla, och samtidigt bevara kulturlandskapet genom att skapa ett sammanhängande stråk för rekreation och friluftsliv.

Kommunen har i samråd med medborgare och lokala näringslivet arbetat med frågor om hur mark, byggnader och arrenden inom Mötesplats Hasslemölla ska kunna hanteras. Platsen bedöms kunna bli ett värdefullt tillskott för Veberöd med omnejd och en nod i ett framtida biosfärområde. För att kunna bedöma vilket alternativ för upprustning av fastigheten som är det mest ändamålsenliga behöver inriktning, innehåll samt ansvarsfördelning först definieras tydligare. Kommunstyrelsen har därför gett berörda förvaltningar i uppdrag att göra detta tillsammans med andra utomstående aktörer. Bland annat ska man dra nytta av tidigare erfarenheter, exempelvis i arbetet med Skrylleområdet. När arbetet är klart kan en kostnadskalkyl för olika tänkbara scenarier tas fram.

Kommunstyrelsen beslutade även att uppmana kommunkontoret att inleda arbetet med utveckling av friluftsområdet genom att bjuda in Eslövs och Sjöbo kommuner för att diskutera eventuellt samutnyttjande inom ramen för Biosfärsområde Vombsjösänkan/Storkriket.

Vombsjösänkan kan växa och byta namn till Storkriket

Lunds, Eslövs och Sjöbo kommuner samarbetar sedan flera år tillbaka för att få UNESCO att godkänna Vombsjösänkan som ett internationellt biosfärsområde. Arbetet leds av en politiskt utsedd styrgrupp med representanter från de tre kommunerna. I arbetsprocessen har det framkommit att Vombsjösänkan är ett både svårkommunicerat och geografiskt okänt begrepp. Under hösten 2021 genomfördes därför en namntävling för att få in förslag, och kommunstyrelsen har nu ställt sig bakom namnet Storkriket, som också var styrgruppens förslag.

Innan ansökan kan skickas in till UNESCO behöver även biosfärområdets gränser fastställas. I förstudien föreslogs tidigare ett utbredningsområde som omfattade 55 000 hektar och sträcker sig över delar av de tre kommunerna. Kommunstyrelsen har nu ställt sig bakom styrgruppens förslag om att utöka Biosfärområdet till att omfatta 106 000 hektar och omfattar hela Lunds kommun, hela Sjöbo kommun och ungefär en tredjedel av Eslövs kommun. Under arbetets gång har det visat sig finnas en oro för att biosfärområdet ska hindra exploatering av städer och byar, eller innebär att all jordbruksmark i området behöver odlas ekologiskt. Ett biosfärområdes syfte är dock inte att reglera och innebär inget skydd i juridisk mening och medför heller inga ytterligare inskränkningar vad gäller markanvändningen, exploatering eller allemansrätten. I praktiken är det plan- och bygglagen samt miljöbalken som gäller oavsett biosfärområde eller ej. För att vara på säkra sidan beslutade kommunstyrelsen ändå att fastslå att utbredningen av biosfärsområdet i Lunds kommun inte får begränsa möjligheten till stads- och samhällsutveckling inom området.

Biosfärsområde Vombsänkan

/ Lunds kommun

smarta


About the AuthorLämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Back to Top ↑
 • juli

  Inga event

 • Landäng
 • Adderat
 • Björkhaga plantskola
 • Mias ide o atelje
  Solar Plexus
  sotarna
  Sparbanken Skåne
 • Gilla oss gärna :)

 • This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No posts found.

  Make sure this account has posts available on instagram.com.

 • Populära inlägg och sidor

 • Våra gillare :)


https://gotporn.cc/