Flipin
Magnusson
Perssons
Tandläkare huldt
entreprenadställningar
Lindfors

Kommun

Published on november 13th, 2015 | by admin

Lunds kommun – om Idala förskola

Det har varit mycket prat och rykten om en nerlagd Idalaskola i Veberöd. Men vad gäller egentligen?

För att reda ut var vi egentligen står vad gäller byggnationen av en ersättningsskola för Idala förskola,frågade vi helt enkelt de som beslutar.

Vi frågade därför kommunstyrelsen, lokala politiker för BSN Öster (Barn och skolnämnden Öster) och chefen för skolförvaltningen, vad de tycker om Idala förskolas framtid:

 • Vad anser ni om Idala förskolas framtid?
  • Om ni anser att den ska byggas, när i tiden ska den då påbörjas?
  • Om ni inte anser att den ska byggas, hur ska detta då lösas?

 

Kommunstyrelsen

Lunds kommun står de kommande åren inför stora ekonomiska utmaningar. Den ökade
befolkningen och en allt större andel äldre innebär stora behov av resurser i framförallt skola,
förskola och äldreomsorg. Särskild stor är utmaningen när det gäller nya och renoverade
lokaler för skola och förskola. I framtiden måste vi bli mycket bättre på att samordna den
kommunala investeringsprocessen.
I mars 2015 beslutade därför kommunfullmäktige att införa ett nytt arbetssätt för att hantera
investeringar, en ny investeringsprocess. Beslutet fattades med stor politisk enighet över de
traditionella politiska blockgränserna. Det nya arbetssättet innebär en mer sammanhållen och
ordnad process för lokalinvesteringar. Den syftar vidare till att främja en helhetssyn och där
Lunds kommun genomför rätt investeringar till rätt kvalitet och låg kostnad. Under arbetets
gång fick bland annat barn- och skolnämnd öster, som en av flera nämnder, lämna remissvar
med synpunkter.
Lokalinvesteringsprocessen berör bland annat planerade skollokaler, som utgör en stor del av
Lunds kommuns totala investeringar. Idalaskolan är ett exempel, men man kan även nämna
Mårtenskolan och Södra Råbylund inne i Lunds stad. Med den nya processen får
kommunstyrelsen bättre möjligheter att överblicka lokalbehoven i hela kommunen, ansvaret
mellan beställare och utförare förtydligas och resurser kan användas mer effektivt.
Något formellt beslut är ännu inte fattat om Idalaskolan. Kommunstyrelsen kommer att
behandla ärendet under hösten och har begärt ett fördjupat underlag. Vår utgångspunkt är att
Veberöd ska växa de kommande åren och att det kommer finnas behov av skolinvesteringar.
Vi är därför angelägna om att dessa investeringar blir kostnadseffektiva och framtidssäkra och
att en ny skola inte får för liten kapacitet.

ks2 ks1ks3 ks4 ks5 ks6 ks7ks

Från vänster: Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Emma Berginger (MP), Philip Sandberg (FP), Hanna Gunnarsson (V), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Pernilla West (Fi, Partiföreträdare, ej med i KS)

 

Barn & skolnämnd öster

Jag anser fortfarande att den gamla Idalaskolan skall ersättas med en ny skola. Men när den skall byggas får den utredning som pågår avgöra. Utredningen tittar på elevunderlag, ekonomiska förutsättningar. Beslut om en ny skola tas inte av BSN Lund Öster, det beslutet ligger på kommunstyrelsen.

Kenth Andersson (S), Ordf. BSN Lund-Öster

 

Min förhoppning och önskan är att skolan skall byggas men kanske inte i samma storlek som beslutades. Den utredning som Barn och skolnämnds kontoret fått i uppdrag att utreda, från kommunkontoret, bör ligga till grunden och den är ju inte klar ännu,så min förhoppning är verkligen att skolan byggs inom snar framtid.

Karin Nilsson (c), 2:dre vice ord. Bsnö

 

Jag får i mitt svar hänvisa till kommunstyrelsens skrivelse som har undertecknats av Anders Almgren och Christer Wallin m fl. Jag anser dock, som lokal politiker i Veberöd, att det är sannolikt att den pågående översynen kommer att visa att Idalaskolan behövs.

Med vänlig hälsning, Lotta Svanberg (m), bsn Lund öster

 

Skolförvaltningen Lund Öster

I den här frågan arbetar jag och mina medarbetare på uppdrag av våra politiker och tjänstemän på kommunkontoret. Vi har fått i uppdrag  att utreda möjligheterna att i ännu högre grad använda befintlig lokalkapacitet framför investeringar i nya lokaler”  och den utredning pågår. Jag kan inte uttala mig förrän det finns en samlad bild och ställningstagande från politiken. Befolkningsutvecklingen i Veberöd spelar också roll för hur framtiden ska gestalta sig.

Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, Lunds kommun

 

Översikt hur beslutsvägarna ser ut när det gäller Idala förskola.

Skärmklipp

/ Jan Malmgren

smarta


About the AuthorBack to Top ↑
 • Blomning i Körsbärsdalen

  Just nu 0% blomning! Vi gissar att det blommar fullt i början på maj.

 • april

  18aprHeldagBlodgivarebuss

  28apr09:30- 12:00Skogsbad

 • Olsbring
 • Ica
 • Pizzeria nice
 • Empoli
  Herex
  sotarna
  Almasoft
 • Gilla oss gärna :)

 • This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No posts found.

  Make sure this account has posts available on instagram.com.

 • Populära inlägg och sidor

 • Våra gillare :)


https://gotporn.cc/