Flipin
Magnusson
Perssons
Tandläkare huldt
entreprenadställningar
Lindfors

Kommun

Published on augusti 23rd, 2022 | by admin

0

Inför Valet 2022 – Liberalerna

Byarnas framtida utveckling

Vad är era prioriterade konkreta förslag för Veberöd och Södra Sandby de närmaste åren?

Hur ser er framtidsvision ut för byarna vad gäller tex äldreomsorg, kultur, unga, hållbarhet, mobilitet, vård, skola, byggnation, bykänsla etc?


Nedan finns Liberalernas svar på ovanstående frågor:
Veberöd:

 • Fortsätt skapa gröna mötesplatser, exempelvis utveckla Försköningen, Hasslemölla och tillskapa fler parkbänkar, grillplatser med mera för att öka möjligheten för fler att kunna mötas utomhus.
 • Gång- och cykelväg hela vägen upp mot väg 11 och söderut mot Dörröd, både för turism, pendling och rekreation.
 • Trädallé längs del eller delar av Sjöbovägen.
 • Fler cykelställ och laddpunkter på våra publika platser.
 • Underlätta för solceller på taken.
 • Samordning av tjänster för bland annat skötsel av grönområden.
 • Förbättra befintliga transportleder och skapa en smidig och säker miljö för framkomligheten för såväl fotgängare, cyklister, bussar och bilar.
 • Satsa på laddinfrastrukturen genom fler laddplatser.
 • Fortsätt dialogen med Trafikverket om både underhåll men även att bygga bort trafikfarliga platser.
 • Fler och värmehanterande åtgärder såsom skugga från träd, ljusare färger etc.
 • Fortsätt involvera byborna. Liberalerna har varit drivande i att flytta ut kommunkontoret med kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) och kolleger en vecka till alla
  byarna. Vi har även aktiva tillgängliga lokala representanter i byn.

LIBERALERNA LUND

 • Fortsätt utveckla vårt initiativ med medborgarbudget för Veberöd där 1,2 miljoner kronor i
  år avsatts till lokala initiativ och insatser.
 • Fortsätt utveckla möjligheten att starta och driva företag i Lunds byar.
 • Fortsätt satsa på det rika föreningslivet i Veberöd.
 • Nya och utökade satsningar på minskade barngrupper i skola och förskola samt ökad
  lärartäthet och fler specialpedagoger.
 • Fortsätt använda och stödja Veberöd som testby för olika innovationsprojekt framförallt
  inom klimat och miljö samt social hållbarhet.
 • Öka tryggheten genom ökad polisnärvaro och kameror i bykärnan vid behov
 • Lov-i-Lund och andra fritidsaktiviteter.
 • Skolor med fina skolgårdar där även andra kan nyttja områdena utanför skoltid.
 • Verka för bättre kollektivtrafik med fler avgångar.
 • Framtidsvisionen är en trygg by där bybor trivs och lever klimat- och miljömässigt hållbart
  och med en stor social trygghet. En by som växer i lagom takt och där generationer möter
  varandra både inom- och utomhus. Ett förenings- och näringsliv som ges bästa
  förutsättningar för att kunna växa och vara aktiva. Vi ser Veberöd som en stark drivkraft för
  innovationer och testbädd som kan ge ringar på vattnet för många andra. En by där
  engagemanget är en styrka. En grön by med omtanke där vi är rädda om varandra, inte för!


  Södra Sandby
 • Knyt samman naturreservatet vid Skytteskogen med dammarna som just nu håller på att
  anläggas som klimatanpassningsåtgärd för att skapa ett ännu större område för rekreation
  och stimulering av biologisk mångfald.
 • Utveckla busstorget med bänkar, grönska och blommor.
 • Skapa en säker överfart för cyklister och fotgängare vid Kyrkovångsvägen.
 • Fortsätt att förstärka fältgruppen som arbetar för fritidsaktiviteter, sommarjobb och
  lovaktiviteter på unga.
 • Fler cykelställ och laddpunkter på våra publika platser.
 • Underlätta för solceller på taken.
 • Satsa på laddinfrastrukturen genom fler laddplatser.
 • Utveckla bykärnan genom att skapa förutsättningar för fler restauranger, uteserveringar,
  torg, en ny saluhall, kulturhus samt affärer.
 • Samordning av tjänster för bland annat skötsel av grönområden.
 • Fortsätt dialogen med Trafikverket om både underhåll men även att bygga bort trafikfarliga
  platser.
 • Fler och värmehanterande åtgärder såsom skugga från träd, ljusare färger etc.
 • Fortsätt involvera byborna. Liberalerna har varit drivande i att flytta ut kommunkontoret med kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) och kolleger en vecka till alla byarna. Vi har även aktiva tillgängliga lokala representanter i byn.
 • Fortsätt utveckla Liberalernas initiativ med medborgarbudget för Södra Sandby där 1,2 miljoner kronor i år avsatts till lokala initiativ och insatser.
 • Fortsätt utveckla möjligheten att starta och driva företag i Lunds byar.
 • Nya och utökade satsningar på minskade barngrupper i skola och förskola samt ökad lärartäthet och fler specialpedagoger.
 • Skolor med fina skolgårdar där även andra kan nyttja områdena utanför skoltid.
 • Bygg en ny förskola på Norreholm.
 • Öka tryggheten genom ökad polisnärvaro och kameror i bykärnan.
 • Verka för bättre kollektivtrafik med fler avgångar.
 • Underlätta för cykelpendling, fler och säkrare cykelöverfarter, förbättrade och utökade cykelstråk samt fler cykelparkeringar.
 • Fortsätt satsa på det rika föreningslivet i Södra Sandby.
 • Flytta inte runt trafikproblemen genom att bygga en östlig ringled bland villabebyggelsen i Norreholm, Östervång och Kyrkovången.
  Södra Sandby ska vara en by för oss alla, i olika faser av livet, att utvecklas och trivas i.

  Liberalerna vill se en levande by och att kultur, nöjes- idrottslivet och kulturlivet utvecklas vidare
  och når till fler bybor med hjälp av kommunala satsningar, fler och bättre lokaler samt utökat stöd
  till event och föreningar.
  Träffpunkter är betydelsefullt såsom parker, torg, uteserveringar, bibliotek, grönområden, föreningslokaler, idrottsanläggningar och kulturarenor. Dessa samlingsplatser utgör grundpelare i hela kommunen och behöver kontinuerligt vidareutvecklas och ska precis som de kommunala lokalerna i högsta möjliga mån vara tillgängliga för Södra Sandbyborna.
  Här ska bybor såväl som besökare må väl och känna sig trygga. För trivseln, klimatets, folkhälsans, den biologiska mångfalden och klimatets skull vill vi satsa på att anlägga fler grönområden, bevara högkvalitativa grönytor samt skapa områden med inslag av både gröna och blåa stråk.
  Lösningarna är många och åtgärderna likaså. Vi vill bland annat utöka de kommunala investeringar i miljöteknik i Södra
  Sandby, ta fram klimatanpassningslösningar, anlägga solceller på fler kommunala byggnader tillsammans med fler laddstolpar samt satsningar på klimatsmart odling.

  Klimatanpassningslösningar för att skydda mot översvämning, vattenbrist och torka behöver kartläggas och anläggas. Dammarna nedanför Skytteskogen är en bra start. För att göra klimatsmarta transporter än mer attraktiva och smidiga kommer vi fortsätta arbeta för ökade satsningar på utbyggnad av cykelvägar, fler och lättillgängliga hyrcyklar och attraktiv och förmånlig elbaserad kollektivtrafik.

  Vi vill att det ska vara trivsamt och tryggt att vara senior och att åldras i Södra Sandby. Äldrevården ska vara pålitlig och individanpassad, av allra bästa kvalitet med attraktiva boendemiljöer, bra kompetent personal, adekvat och tillgänglig vård samt hälsosam mat och tillgång till och möjlighet att delta i roliga aktiviteter.
  Fler lärare, specialpedagoger, mindre klasser och barngrupper och mer personal behövs i skolorna i byn samtidigt är stöd till utsatta barn- och föräldrar med särskilda behov oerhört viktigt. Tillgång till
  rätt resurser och läromedel behövs för att underlätta en bra skolgång samt för eleverna och lärarnas välmående.
  Vi vill utveckla Södra Sandby på ett framtidsanpassat, hälsobringande och hållbart sätt.

/Liberalerna

smarta


About the AuthorLämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Back to Top ↑
 • Blomning i Körsbärsdalen

  Just nu 0% blomning! Vi gissar att det blommar fullt i början på maj.

 • april

  18aprHeldagBlodgivarebuss

  28apr09:30- 12:00Skogsbad

 • JR klimat
 • Ica
 • Pizzeria nice
 • Solar Plexus
  Köksland
  Empoli
  Mias ide o atelje
 • Gilla oss gärna :)

 • This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No posts found.

  Make sure this account has posts available on instagram.com.

 • Populära inlägg och sidor

 • Våra gillare :)


https://gotporn.cc/