Flipin
Magnusson
Perssons
Tandläkare huldt
entreprenadställningar
Lindfors

Kommun

Published on augusti 24th, 2022 | by admin

0

Inför Valet 2022 – Feministiskt Initiativ

Feministisk politik för Lunds byar
och landsbygd!


Södra Sandby

Minska den tunga trafiken genom Södra Sandby centrum –
och se till att de vägar där tung trafik går får säkra över- eller
underfarter för fotgängare och cyklister. Oavsett om du bor i
centrum eller utkanten av byn ska du inte behöva korsa tungt
trafikerade vägar på väg till skola eller förskola.

Fortsatt skydda Måryd och andra kringliggande naturområden runt S. Sandby från exploatering. Detta är viktigt både för naturen, men också för boende som drabbas av buller. Vi vill inte ha en återupprepning av NCC-spektaklet.

Fler avgångar för buss 175 för att underlätta pendling Södra Sandby-Dalby och Södra Sandby-Malmö.

Veberöd

Direktbussar mellan Veberöd och Lund bör införas igen. Tiden som sparas in må tyckas vara kort, men är viktig för de som pendlar långt varje dag.

Förbättrad gång- och cykelväg inne i Veberöd och mellan Veberöd och Dalby.

Arbete med Veberödsbäcken behöver göras för att förhindra översvämningar i bebyggelsen nära bäcken samt för att förbättra kvalitén på vattnet.


Alla byar

Kollektivtrafik: Förbättrad kollektivtrafik mellan byarna. I nuläget är det få turer och rätt krångligt att förflytta sig mellan byarna, framför allt de byar som inte ligger intill varandra.

Direktbussar exempelvis mellan Dalby och Malmö behöver utökas för att korta redan långa pendlingstider.


Välfärd: Flera förskolor, skolor och särskilda boenden i byarna har svårt att rekrytera timvikarier.

Vi vill göra det mer attraktivt för timvikarier att jobba inom vård, omsorg, skola och barnomsorg i byarna genom exempelvis betald resetid. Vi ser gärna också att enheter med stort vikariebehov men svårt med rekrytering får lov att anställa en resursperson på enheten. Detta ökar tryggheten för barn/elever och förbättrar arbetsmiljön för personalen.

Skola: Vi vill se garanterad finansiering av de små byskolorna, exempelvis i Revinge, med litet elevunderlag. I nuläget är det alltid osäkert för vissa av byskolorna med finansiering då de måste söka dispens om elevunderlaget sviktar. Föräldrar och barn i byarna ska inte behöva oroa sig för att byskolan läggs ner pga besparingskrav. Vi ser också behov av ett aktivt
anti-mobbing och anti-diskrimineringsarbete i våra skolor både på landsbygden, i byarna och i stan. Därför vill vi även satsa på mer resurser till elevhälsan.

Natur: Naturen kring Lunds byar är en del av vad som gör byarna attraktiva i att bo i. Många av de satsningar som gjorts i naturområden runt byarna har varit för att underlätta för stadsborna att ta del av naturen, men satsningar behövs även för bybornas skull. Naturen runt byarna ska
inte “Skryllefieras”, samtidigt som naturområden också behöver vara tillgängliga för de med fysiska funktionsnedsättningar.

Antidiskrimineringsarbete: Varje invånare i Lund har rätt att vara sig själv och känna sig trygg i hela kommunen. Vi vill därför se satsningar på kompetenshöjande insatser och aktivt främjande av antidiskrimineringsarbetet i alla verksamheter i hela kommunen. Vi vill därför bland annat också fortsätta satsa på regnbågar i gatumiljön i byarna, exempelvis som vår tidigare satsning på regnbågsfärgade reflexer på vägskyltar runt om i byarna och i stan.

Bebyggelse: Bykänslan är viktig, exempelvis i Torna Hällestad ser vi gärna att känslan av en liten, äldre by bevaras. Samtidigt ser vi också att det är fundamentalt viktigt för en bys överlevnad med blandad bebyggelse. Därför vill vi att kommunen ser till att hyresrätter finns i alla byar. Unga och gamla som inte har möjlighet att bo i villa eller äga sitt boende ska också
kunna bo kvar i byn, eller flytta till den.

Regionalt: Detta är egentligen en regional fråga, men vi vill verka för mer decentraliserad och tillgänglig vård för de som bor i byar eller på landsbygd. Exempelvis är det långa köer till Folktandvården i Dalby, och många patienter på Dalby vårdcentral. I övrigt är vi för att tandvård
ska vara helt gratis liksom övrig sjukvård.

Statligt: Det finns flera mindre vägföreningar som önskar att Trafikverket tar över skötseln av vägarna. Detta ställer vi oss positiva till.

/Feministiskt Initiativ

smarta


About the AuthorLämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Back to Top ↑
 • maj

  Inga event

 • Landäng
 • Adderat
 • Ettans
 • Almasoft
  Veberöds församling
  Solar Plexus
  Mias ide o atelje
 • Gilla oss gärna :)

 • This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No posts found.

  Make sure this account has posts available on instagram.com.

 • Populära inlägg och sidor

 • Våra gillare :)


https://gotporn.cc/