itsupport
JP vvs

Bygdens företag

Projekt som dessa företag hjälper till med hittar du HÄR. TACK :) !

Sotningsväsendet i Lund

Adress:
Veberödsvägen 30, Dalby, Sverige
Beskrivning:

Välkomna till Sotningsväsendet i Lund!

Vi utför sotning, brandskyddskontroll, besiktningar, ventilation och OVK.

Sotning

Fastighetsägaren har ett ansvar att hålla ett rimligt brandskydd i sin fastighet. Det innebär bla att han måste se till att risken för soteld eller andra eldstadsrelaterade bränder blir så liten som möjligt.

Då är skorstensfejaren den expert som han kan vända sig till. Kommunerna har ansvar för att alla sotningspliktiga objekt sotas.

Sotningen skall utföras av den lokale skorstensfejarmästaren eller någon av hans medhjälpare. Normalt håller de reda på när ett objekt skall sotas och aviserar i god tid till fastighetsägaren att det är tid att sota. Vanligen anges då en viss tid då sotningen skall ske. Skulle tiden vara olämplig kan fastighetsägaren vända sig till skorstensfejarmästaren och komma överens om en annan tid. I sådana fall kan sotningen bli något dyrare än om den angivna tiden accepteras. Om ingen kan vara hemma när skorstensfejaren kommer bör man i förväg komma överens om hur denne skall få tillträde till fastigheten.

I samband med sotningen gör skorstensfejaren även en kontroll av brandskyddet i anslutning till sotningsobjekten. Också de takskyddsanordningar som behövs för sotningen kontrolleras.

Om felaktigheter upptäcks görs ett muntligt eller skriftligt påpekande. Brandskyddskontroll skall också göras då ett sotningsobjekt inte har använts under en period av fyra år eller längre.

Kontakta skorstensfejarmästaren innan eldstaden eller rökkanalen tas i bruk, också vid nyinstallation eller ändringar av eldstäder eller rökkanaler bör skorstensfejarmästaren kontaktas för brandskyddskontroll.

Brandskyddskontroll

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och en enklare brandskyddskontroll utfördes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen påtala detta.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

sotbildning och beläggningar
skador eller förändringar av det tekniska utförandet
temperaturförhållanden
tryckförhållanden och täthet samt
drift och skötsel

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket, takskyddsanordningar och även vinden. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar!

Brandskyddskontrollen ska utföras med intervall som Räddningsverket har bestämt.

Priset för brandskyddskontrollen baseras på en taxa som din kommun har bestämt. Taxan kan variera från kommun till kommun.

INTERVALL FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL FÖR DE VANLIGASTE OBJEKTEN I SMÅHUS
Värmepannor

Eldning med fasta bränslen, t ex ved, pellets eller flis – 2 år

Eldning med olja eller gas – 4 år
Köksspisar

Eldning med fasta bränslen – 2 år

Eldning sker i mycket begränsad omfattning – 8 år

Eldstaden är belägen i ett fritidshus och används i mycket begränsad omfattning – 8 år
Lokaleldstäder

För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd – 2 år

För lokaleldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd – 8 år

Eldstaden är belägen i ett fritidshus och används i mycket begränsad omfattning – 8 år

 

Skulle det vara så att ni inte hittar det ni söker här är ni välkomna att kontakta oss på telefon: 046 – 20 90 94

Telefon: 046 – 20 90 94
Kategori:

Send message to moderator


Back to Top ↑
 • Natur o kakel
  Tandläkarvillan
 • Nickoletta
  Apotek
 • gtg
  KG reklam
  hovslageri
  Hyrhuset
  Hemklart
 • Östarp
  Blentarp
  Team Helheten
  AnnFotvård
  Lagerberg
  Bengtssons Elservice
  Hunden o herden
 • Vasaholm Trädgård
  Veberöds redovisningsbyrå
  Yv trädgårdstjänster
  Aktivsyn
  Linero Snickeri
  Durandhs begravningsbyrå
 • All vinst går till byn!

  Annonseringen från alla dessa företag, genererar pengar som används till att driva denna sida och kunna lägga så mycket tid som möjligt och för att synliggöra vår bygd och dess företag och föreningar. Förutom detta så går 10% direkt till förenings och ungdomsverksamhet i byn. Företag som helt enkelt har ett stort hjärta för vår bygd :)

https://gotporn.cc/