Flipin
Magnusson
Perssons
Tandläkare huldt
entreprenadställningar
Lindfors

Föreningar

Published on november 26th, 2015 | by admin

Föreningsalliansen skriver om idrottshallen

Föreningsalliansen, som är en sammanslutning av flera föreningar i byn och som syftar att samarbeta om byns utveckling vad gäller föreningsfrågor, har nu gjort en skrivelse till kommunstyrelsen. Deras brev lyder som följer. / Jan Malmgren

 

Ytterligare fullstor idrottshall vid Idala

Efter en långvarig kommunikation med anledning av byggnation av idrottssal/idrottshall vid Idalaskolan i Veberöd fick vi föreningar äntligen gehör för våra krav på uppförande av ytterligare en fullstor idrottshall under 2014. Efter genomgång av och kommentarer på de planritningar som framtagits för hallen kände vi stor glädje över att byggnationen äntligen skulle komma igång. Det är därför med stor besvikelse vi konstaterar att byggnationen av Idalaskolan och den intilliggande idrottshallen nu lagts på is.

Vi måste reagera starkt mot den bakåtsträvande politik som bedrivs för orterna i kranskommunen. Vi vill därför återkomma till den skrivelse vi skickade till Kultur- & Fritidsnämnden i mars 2014 där vi ställer krav på att Lunds Kommun ser till det långsiktiga behovet i första hand och inte det kortsiktiga. Som vi förstår det undersöker man nu möjligheten att flytta de barn som idag går på Idalaskolan, i tillfälligt uppsatta baracker, till Svaleboskolan. Idrottshallen vid Svaleboskolan är redan underdimensionerad för de barn som går på Svaleboskolan och med en ytterligare ökning av barnantalet kan idrottsverksamheten i skolan endast gå från dålig till ännu sämre.

För oss föreningar som, i och med tidigare glädjande besked om en ny fullstor hall, börjat planera för den förbättrade och i viss mån ökande verksamhet som skulle bli möjlig är detta ett mycket stort bakslag. Sannolikheten för minskande verksamhet och rent av nedläggning av vissa föreningar är nu stor. Veberöd är, och har alltid varit, en ort med stort föreningsliv. Något som innevånarna ofta påpekar vid frågan om varför man trivs så bra i Veberöd, vilket troligen också är en bidragande orsak till varför nyinflyttade väljer just Veberöd. Det är därför med stor besvikelse vi konstaterar att Lunds Kommun inte ser Veberöd som den utvecklingsbara ort den faktiskt är.

Vi återkommer därför till den skrivelse som skickades i mars 2014 och som i allra högsta grad fortfarande är relevant.

Bakgrund

Befolkningsmängden i orten Veberöd var 1970 ca 1500. 2010 – 30 år senare är befolkningsmängden ca 5600. Sedan 1970 har Svaleboskolan utökats med högstadium och Idalaskolan har tillkommit för att tillgodose de behov som finns för ortens barn- och ungdomar. Idrottshallen vid Svaleboskolan som uppfördes 1971 är en fullhall dvs. har planmåtten 40x20m. Idrottssalen vid Idalaskolan är inte ens en halvhall dvs. har planmåtten 16x10m. Det innebär att möjligheten till varierande aktiviteter både för skola och föreningsliv är mycket begränsad.

Veberöd har under många år varit en föreningstät ort. De föreningar som idag använder sig av Idrottshallen vid Svalboskolan är Veberöds Badmintonförening, Veberöds Handbollsklubb, Veberöds Gymnastikförening, VB97 (Innebandy) och VAIF (fotboll). Alla föreningarna har under de senaste åren haft möjlighet att utöka sin verksamhet men tvingats neka medlemmar på grund av platsbrist i Idrottshallen eller tvingats begränsa möjligheten till utvecklande träning på grund av allt för många barn per halltid. Detta problem har påtalats för Kultur- och Fritidsförvaltningen varje år vid de brukarrådsmöten som hålls med föreningarna som använder Idrottshallen. Platsbristen påverkar också möjligheten för nya föreningar (jujutsu, karate, dans m.m.) att etablera sig eller utöka sin verksamhet.
På grund av platsbristen i Idrottshallen har Gymnastikföreningen använt en lokal i Idalagården som saknar ventilation, omklädnings- och duschrum för delar av sin verksamhet, Friskis och Svettis har varit tvungna att förlägga sin verksamhet i idrottssalen på Idalaskolan vilket starkt begränsar deras möjlighet till att ta emot nya medlemmar i sina grupper. Veberöds Badmintonförening kan på grund av den låga takhöjden inte anordna tävlingar.

Berörda föreningar har tillsammans cirka 1200 antal medlemmar (till största delen barn och ungdomar). Det innebär att föreningarna tillsammans engagerar cirka 25% av ortens befolkning. Den gemensamma målsättningen för ortens föreningar är att leverera bra kvalitet för så många barn och ungdomar som möjligt vilket de föreningar som är beroende av halltid i Idrottshallen inte längre anser är möjligt.

Risker

Om föreningarna inte får tillgång till en ny fullstor Idrottshall är risken att färre ungdomar får möjlighet till en meningsfull sysselsättning på sin fritid. Föreningarna måste fördela de få timmar de har till befintlig verksamhet för att kunna bedriva en konkurrenskraftig träning och får mycket små möjligheter att starta ny verksamhet, vilket innebär att föreningen så småningom självdör. Av erfarenhet vet vi också att om vi inte bedriver en konkurrenskraftig verksamhet försvinner ungdomarna till städernas föreningar och i 9 fall av 10 slutar de idrotta inom något år eftersom pendlingen tar alltför mycket på krafterna.

Med tanke på den befolkningsökning som skett under de senaste 30 åren samt den utbyggnadsplanering som pågår (fler bostäder, järnväg etc.) känner vi föreningar att vi måste agera och stå upp tillsammans för att få er politiker att förstå att behovet av en ny fullstor Idrottshall är mycket stort och att det är av största vikt att den byggs snarast.

Samtliga föreningar i Veberöd har på ett flertal möte enats om att en ny fullstor Idrottshall är den absolut viktigaste punkten för ortens utveckling just nu. Företagarföreningen och Byarådet ställer sig också bakom detta krav.

fa1

smarta


About the AuthorBack to Top ↑
 • maj

  19maj09:30- 12:00Skogsbad

  21maj18:30- 20:30Om krisen eller kriget kommer - Lottakåren

 • JR klimat
 • Ica
 • Capio Novakliniken
 • Sparbanken Skåne
  Mias ide o atelje
  Empoli
  sotarna
 • Gilla oss gärna :)

 • This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No posts found.

  Make sure this account has posts available on instagram.com.

 • Populära inlägg och sidor

 • Våra gillare :)


https://gotporn.cc/