Flipin
Magnusson
Perssons
Tandläkare huldt
entreprenadställningar
Lindfors

Fokus Veberöd – Näringsliv och centrumutveckling

fokusveberod2

Mötesanteckningar från Fokus Veberöd / Fördjupade diskussioner kring temat Näringsliv och centrumutveckling.

Tid: 2015-10-05 kl.18.30-ca.21.00
Plats : Medborgarkontoret i Veberöd

Närvarande: Per Persson, Näringslivs-och turistchef i Lunds kommun, Inger Svensson Körsbärsdalens B&B, Lena Staffansson företagarföreningen, Göran Holmgren Veberod.nu, Lena Ekström, konsument, Anna Kristoffersson LRF/lantbrukare, Jan Malmgren, Teknik och design, Samuel Yngve, trafikplanerare SBK, Carolina Lundberg, projektledare FÖP Veberöd, June Ljungqvist, projektledare Fokus Veberöd.

Näringslivsenhetens anställda har olika ansvarsområden. Per Persson har förutom som ansvar för hela enheten speciellt ansvar för Veberödsområdet.

 1. Påverka etableringar i Veberöd
  – Näringslivskontoret har anlitat konsult Per Ahlstedt, som coach till företagarföreningen
  – fastighetsägarna är den som hittar hyresgäster till sina lokaler. VFF har gjort en inventering av lediga lokaler samt pratat med fastighetsägarna med syfte att tillsammans med näringsenheten försöka få privata aktörer såsom Apotek, systembolag och tandvård att etablera sig i Veberöd.
  – Apotek är på väg att etableras. En lokal namninsamling bidrog till detta genom att visa på möjliga kundunderlag.
  -Service och köptrogenhet är avgörande för Veberöds butiker
  – exempel från Lund: pins med budskapet ”excellens in service” som hämtas på turistbyrån av invånare och besökare som sen delas ut till affärer/personal de tycker ger extra bra service, avslutas med en tävling som korar bästa verksamheten och bästa person
  – Företagarföreningen ber om statistik. Per ordnar detta
  – Varumärket för bygden. Diskussioner kring om det räcker/ är en fördel att ligga under ” Lund” i olika sammanhang eller om ett eget varumärke skulle vara framgångsrikt
 2. Kopplingen näringslivsfrågor –infrastruktur och samhällsplanering?
  Näringslivsenheten kan ej påverka FÖP så mycket. Stadsbyggnadskontoret tar kontakt/ stöd när behov uppstår.
  – när stadsbyggnadskontoret jobbar med planering av olika slag börjar de med faktainsamling, kontaktar berörda förvaltningar och andra aktörer osv. Planeringsansvaret ligger sedan på SBK med de söker stöd där de behöver.
  -I FÖP-arbetet ska de försöka fånga upp en del av enkätsvaren från Fokus Veberödenkäten t.ex. avseende behovet av tydligt centrum, detta är ju en fråga som har beröringspunkter med näringslivsutvecklingen.
  -Diskussion kring busshållplatser, parkeringsbehov för kunder kontra pendlarparkering .Hur påverkar superbusskonceptet näringslivet? Diskussioner pågår med Skånetrafiken om direktbussar till Tetrapak. Idag är det svårt att arbetspendla om man arbetar i södra Lund. Dialog finns mellan SBK och tekniska förvaltningen om busshållplats centrum. Synpunkter kring infrastrukturen med koppling till näringslivet kan skickas till Per som för dem vidare.
  Området vid Norra järnvägsgatan – vad händer där ?
  Industriområdet ? VFF ska kolla av med företagarna vilka önskemål om etableringar de har.
  Tips från Per: I lunds centrum finns ca 380 butiker- dessa går framåt – de flesta butiker är ” inte sällanköp varor” utan affärer med nischat innehåll, näthandel, showrooms. ” Inramningen har betydelse” Hur får Veberöd denna ” inramning” (mysfaktor,  blommor , ljus, bänkar, juldekorationer) Per kan inte påverka detta. Vilka vägar finns? Vad vill Veberödsborna ha? Kanske en marknadsundersökning kan ge svar.
 3. Tomma affärslokaler
  – se under punkt 1. Om det finns tomma lokaler till uthyrning kan man anmäla till Mats André på näringslivsenheten. De läggs då i ett centralt register där intressenter kan få besked. Det har hänt att intressenter ringt Lunds kommun och fått veta att det inte finns lediga affärslokaler i Veberöd därför att de inte funnits med i detta centrala register.

4.Stimulanspaket
– Kultur och fritidsförvaltningen avsätter nu 1 MSEK för projekt/evenemangsstöd till de östra kommundelarna under 2016. En fördel om Veberöd samordnar sina ideér och prioriterar i sin ansökan. Kontaktperson är Chris Schenler.
Citysamverkan i Lund finansieras genom att Kommun, fastighetsägare och företagare bidra genom att betala 1/3 del var av kostnaderna.

5.Koppling turistbyrå – Veberöd
– Destinationsverksamheten sker inom ” visit Lund”
– det behövs kartor till intressanta platser i Veberöd med omnejd
– ” Visit Lund” paketerar upplevelser m.m. Representant från Veberöd saknas i  gruppen  men Veberöd är välkomna att delta. Kontakta Per.
– Vill man ha med evenemang på Lunds kommuns hemsida /kalender så kontaktar man Helena Görtz på näringslivsenheten. Ska vara av typ ”allmännytta”.
– önskemål från gruppen att turistbyrån även lyfter fram Östra Lund och ortsnamnen som finns. Det finns ju bara en turistbyrå och den bör verka för hela Lunds kommun – inte bara city.
– Euroanda 2016- finns det kartor? I lund har kommunen gjort kartor ihop med orienteringsklubben. Kostnad?
-Det saknas turistinformationsskyltar i Veberöd. Bör bli ett ”tillsammansjobb”. Arbetsgrupp tillsätts i Veberöd- vem ansvarar för detta ?

 1. Övrigt
  – Serviceföretag till ESS kommer att krävas. Veberöd ligger inom angiven inställelsetid på 30 minuter. Det behövs ett ” Veberödspaket” för att marknadsföra även Veberöd som boende och turistort för ESS- folk
  – Internethandel och lager till detta ökar
  -besöksmålsföretag kan finna Veberöd intressant. ( se Veberödspaket”)
  -Önskemål om att ” god morgon Lund” ibland läggs på annan tid än idag.
  -Måste finnas bra service för bra kundunderlag typ sporthall
  – Revingehed områdets utveckling kan förmodligen gynna Veberöd som ort
  – Kommunen har internationell marknadsföring i framförallt Tyskland och Danmark. Hur syns Veberöd i dessa sammanhang?
  -LundHabb-koppling till ESSfamiljerna som flyttar hit / form av medboprgarkontor. De finns i Ekska huset i Lund. Liss Andersson och Kristina af Klintenberg arbetar här.
  – Nytt på gång i Veberöd – Ett större företag ( läkemedelsföretag) är på väg att etablera sig i Veberöd. Kanske under 2018.

 

23/10-15
June Ljungqvist/ projektledare Fokus Veberöd

 

 

 

 


Back to Top ↑
 • juli

  Inga event

 • Genarps städ
 • Adderat
 • Pizzeria nice
 • Veberöds församling
  Köksland
  Sparbanken Skåne
  Mias ide o atelje
 • Gilla oss gärna :)

 • This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No posts found.

  Make sure this account has posts available on instagram.com.

 • Populära inlägg och sidor

 • Våra gillare :)


https://gotporn.cc/