Lindfors
Veberöds Kakelkompani
JV taxi

Fokus Veberöd – Kultur

fokusveberod2

Mötesanteckningar från Fokus Veberöd/fördjupade diskussioner kring temat KULTUR

Tid: 2015-11-12 kl.14-15
Plats: Kultur o fritids lokaler i Lund

Närvarande: Chris Schenler /kulturchef, Linnea Bergström/ bidragsansvarig kultur o fritid, Fred Lindfors, Eva Malmstedt/ medborgarrepresentanter, June Ljungqvist/projektledare Fokus Veberöd

 1. Hur upplever du kulturlivet i Veberöd? ( fråga till Chris)
  Svar: Där finns Sommarlund och Veberöds kulturgrupp men det är inget brett utbud. Men det är kulturchefens uppgift att göra det brett. Samtidigt är förvaltningen/nämnden beroende av lokala initiativ. Vi ger inte uppdrag till föreningar från förvaltningens sida. Kulturchefens idé om att skapa en kommunal turnéverksamhet i Lund har inte fått medel hitintills, men skulle kunna hjälpa till att bredda utbudet
 2. Hur är fördelningsprinciperna för kulturpengar ?
  Svar: Det handlar om att föreningar m.fl. får söka projektpengar. Syftet med projektet har betydelse. Bedömningen görs av kulturchefen. Beslut fattas på delegation från kultur och fritidsnämnden.
  När det gäller Sommarlund, så var detta ett politiskt beslut att även östra delarna av Lunds kommun skulle få del av utbudet, och så har det varit sedan starten. Under 2015 omfördelades medel för en extra satsning. De medlen finns inte kvar 2016. Det finns också en kulturgaranti för barn ( politiskt beslut) som hanteras internt av skolan och kultur och fritid i samverkan..
 3. Projekt pengar
  Det finns nu ett särskilt närområdesbidrag på 800.000 kr att söka. Därutöver finns också projektmedel, med särskilda kriterier. Man kan söka dessa pengar samma år som arrangemanget äger rum och max 4 gånger.
  Medborgarrepresentanterna framförde ett önskemål om en fast summa pengar till Veberöd och andra tätorter som man sedan redovisar i efterhand. Detta för att underlätta ” byrå-kratin” för föreningar som arbetar ideellt. Svar: Politikerna har inte prioriterat detta arbetsätt i de nyligen beslutade bidragsformerna, utan istället valt att skapa närområdesbidrag, där besluten fattas av kulturchefen.
 4. Verksamhetsbidrag
  Varför kan inte en kulturförening få verksamhetsbidrag på samma sätt som t.ex. idrottsföreningar får dvs. statistik baserat kulturstöd? Svar: Verksamhetsbidrag kan inte delas ut för den verksamhet kulturföreningen har. Därför finns nu närområdesbidrag.
 5. Närområdesbidrag
  Sök minst 3 månader innan arrangemanget ska äga rum
  2. Man kan skicka in alla ” projekt” på en gång men det måste finnas en röd tråd på alla arrangemang.
  3. Projektet måste vara en nyhet fast om det går bra kan man söka igen upp till 4 år.
  4. Linnea är handläggare men kulturchefen beslutar
  5. Vid ansökan, förutom själva ansökan – ha en målsättning t.ex öka antalet besökare, öka kulturtillgängligheten.

Mer information om bidragsregler finns på http://www.lund.se/Medborgare/Uppleva–gora/Foreningar/Bidrag-stod-och-stipendier/

 1. Bidragsutredning
  Det har nyligen gjorts en bidragsutredning/ handlingsplan: Linnea skickar ut den till deltagarna.
 2. Lokaler
  Medborgarrepresentanterna påpekar vikten av att det finns en lokal i Veberöd stor nog att rymma bl.a. kulturaktiviteter. Kommer Idala gård att finnas kvar för bl.a. detta ändamål? Svar: Ni får prata med Lundafastigheter. Kultur och fritid kan inte göra något- finns inga pengar. Medborgarrepresentanterna / Veberöds kulturförening önskar att kultur och fritid tänker långsiktigt och påverkar Lundafastigheter. Kulturchefen var mycket tydlig med att hon inte kommer att agera för att Idalagården ska finnas kvar.

 

 


Back to Top ↑
 • november

  16nov - 18HeldagKampanjhelg SPA - Pooler & Badrum

  17nov11:00Film och pyssel

  20nov09:15Janni hittar hem - teater

  20nov15:00Skrivcirkel

  Visa fler event
 • Fastighetsbyrån
 • artteam
 • Björkhaga plantskola
 • Hairdo
  Körsbärsdalens B&B
  Handelsbanken
  Almasoft
 • Gilla oss gärna :)

 • Instagram – #veberodnu

  Här får ni gärna lägga upp egna kul bilder om Veberöd :)
 • Senaste från Medborgarkontoret

 • Populära inlägg & sidor

 • Våra gillare :)