Flipin
Magnusson
Perssons
Tandläkare huldt
entreprenadställningar
Lindfors

Fokus Veberöd – Kollektivtrafik

fokusveberod2

Enligt trafikvision 2020Fokus Veberöd  -Kollektivtrafiken

Närvarande :

Håkan Kristiansson/ trafikutvecklare Skånetrafiken
Pia Eriksdotter / trafikutvecklare Skåne trafiken
Ronny Kalén/ Kollektivtrafikchef Lunds kommun
Carolina Lundberg/ Stadsbyggnadskontoret
Jimmie Simonsen/ Stadsbyggnadskontoret
Representanter för invånarna i Veberöd med omnejd:
Dick Bengtsson
Elsa Christersson
Kjell Persson
Solveig Ekström – Persson
Torbjörn Möller
June Ljungqvist / projektledare

Diskussionspunkter:
1. Direktbussar Malmö-Lund –Ystad
2. Busshållplats i centrala Lund
3.” Byabussar”
4. Fler avgångar Kvällar/helger med synkade tabeller vid byte
5. Superbussar

 

kartor med förslag på ändringar på nuvarande kollektivtrafik i Veberöd delas ut av representant för invånarna.
” Låt buss 5 gå inom Veberöd vissa tider på dagen för en snabb arbetspendling och sen direkt till Lund. Kanske mellan kl.05.00-09.00 och retur 16.00-20.00”
” 160 – turerna glesas ut i högtrafik till 15 minuter och går inom Dalby samt stannar vid Bankgatan för den kategorin människor som inte arbetspendlar”
” utöka Helgtrafik med en senare avgång”
” 8:an
De flesta från Veberöd pendlar till Lund. Bussarna går ofta men det tar längre tid. Enligt svaren i enkäten föredrar de flesta att ” offra turtätheten mot att få direktbussar insatta igen dvs snabbare bussar men färre avgångar.
Det finns en stark önskan att hållplatsen på Bankgatan återinförs men behovet av två  hållplatser dvs både centralstationen och Bankgatan finns.

Vissa turer kan glesas ut ( kanske ett tidspann på 20-30 minuter) och ersättas med snabbare restid- detta kan möjligen bli kostnadsneutralt.

Det är viktigt att bejaka förslag från dem som är kollektivresenärer och som har ”koll på läget”

Det var många i Veberöd med omnejd som slutade åka kollektivt när direktbussarna drogs in.

Skånetrafiken:  Det är politiska beslut som ligger bakom långsiktiga förändringar för kollektivtrafik men korta beslut på årsbasis kan göras på tjänstemannanivå. Men det är viktigt att resenärerna upplever att det är enkelt och tydligt att åka kollektivt.

I Vomb, Silvåkra och Dörröd finns beställningstrafik/Närtrafik. Dock har den för få turer och finns ej tillgänglig på helger.. Tidigare kunde man åka med skolskjutsen . Kanske något att ta upp vid nästa upphandling ?

Hållplatsen i centrum Veberöd saknar väderskydd . Den är för smal och det finns inget skydd på framsida. Dessutom samlas det vatten framför vid regn som stänker ner resenärerna. Kommunansvar

I ett gemensamt dokument mellan Skånetrafiken och Lunds kommun Kollektivtrafikvison 2020
finns ett mål om hållbar kollektivtrafik för alla. För att detta ska gälla även för de boende utanför Veberöd behövs någon form av transport in till Veberöd ( Byabussar – matarbussar) där man sen använder befintlig kollektivtrafik. En ” byabuss” kan säkert vara en lönande affär för kommunen som på så vis kan spara in en del av färdtjänstresorna. Det finns/alt. Fanns en lokal taxi som kör/kört  lokala inköpsturer i Veberöd vilket varit en uppskattad service . detta är en fullt möjlig lösning under förutsättning att man anmäler detta till Skånetrfiken.

Kollektivtrafiken är en överlevnadsfråga för Vomb. Varför försvann busshållpatsen på 11:an?
En lösning för Vomb vore utökad närtrafik ( man ska ringa 2 timmar innan). Viktigt är också att seniorkortets giltighetstid inte stämmer med närtrafikens tider. Något man borde se över.

309 som är beställningstrafik finns lagd i tabell

Appbaserat system YBER kan vara en annan lösning = samåkning , här tappar man dock skolungdom och äldre personer som saknar körkort.

Koppla ihop Veberöd med Skurup för vidare transport till Sturup

Ronny Kaleén/ kollektivtrafikchef i Lunds kommun: Fullmäktige har gett tekniska förvaltningen i uppdrag att i samarbete med Skånetrafiken utreda flextrafik = Byabussar. Låter mycket positivt för byggden. Återkoppling till Veberöd om hur arbetet fortskrider sker ett stark önskemål..

Cykelväg till/från Dörröd är en viktig ”kollektivtrafikfråga” för Dörrödsborna. Denna fråga kommer att vara på agendan på ett fördjupningsmöte kring gång och cykelvägar med berörda/ansvariga tjänstemän.

En eloge gavs till busstrafiken som i motsats till tågtrafiken håller sina tider

Skånetrafiken: De problem som invånarna upplevt med byte av buss från Malmö till Veberöd kväll och natt på Jupitergatan i Lund kommer ev. att åtgärdas i decembertabellen.

Knutpunkt Sjöbo och 160: bör gälla 5 och 8 istället för 160, alt. Även 160.

Skånetrafiken: Planen för Veberöd är att det ska bli ännu fler resande. Man försöker på olika sätt hitta nya kunder. Alla nyinflyttade får t.ex ett laddat jojo-kort för att prova på att åka kollektivt.

 

Superbussar ” snabbt in och snabbt ut”. Ännu en karta delas ut av representant för invånarna. Där finns ett konkret förslag på hur 5:ans buss skulle kunna bli en Superbuss på ett enkelt sätt genom att använda befintlig sträcka som finns för tåg. ( gamla banvallen)  ” Tänk tåg kör buss” Förutom 5:an gäller det även 8:an., 8:an är i nuläget föreslagen som Superbuss men inte 5:an.
Skånetrafiken: Möjligen får Veberöd en superbuss 2019-2020 med ett stopp i Veberöd ( utredare Patrik Lindholm)

 

Slutligen , Veberödsgruppen vill gärna skicka med Skånetrafiken ett beröm till alla duktiga/serviceinriktade buss chaufförer!

 

 

 


Back to Top ↑
 • juli

  Inga event

 • Trädgårdstjänst
 • Adderat
 • Capio Novakliniken
 • Empoli
  Solar Plexus
  Veberöds församling
  Sparbanken Skåne
 • Gilla oss gärna :)

 • This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No posts found.

  Make sure this account has posts available on instagram.com.

 • Populära inlägg och sidor

 • Våra gillare :)


https://gotporn.cc/