Veberöds Kakelkompani
Lindfors
Toyota Sydost
Bilbengtsson

Fokus Veberöd – Gator & Trafik

fokusveberod2

Mötesanteckningar från Fokus Veberöd 30/9-15/ fördjupade diskussioner kring temat  gatu- och trafikfrågor.

Närvarande:  Biljana Eriksson, Dick Bengtsson, Jan-Anders Wihren, Oskar Larsson, June Persson ( samtliga medborgare)
Gatuchef Per Eneroth, Jimmie Simonsson och Samuel Yngve / stadsbyggnadskontoret
Karin Nilsson / politiker från styrgruppen för östra kommundelarna
June Ljungqvist / projektledare för Fokus Veberöd
Gång –och cykelvägar
– skyltningen otydlig på olika platser i Veberöd / Per Eneroth: Målsättning från Lunds kommun att minimera skyltfloran/ Driftsingenjör kommer ut och kollar de platser som dokumenterats på bild och som skickas in till Per tillsammans med protokollet. Ibland kanske en s.k. gris är bättre än skyltar.
– kanske målad eller markerad gata. Dåligt underhållna cykelbanor exv. mot Handslagarparken ( vegetation, hål osv)  Småändringar som behövs listas och skickas in till Per  fixas av Wihren som gör en inventering  ( gäller även skyltar m.m.)
– Per tipsar om en app där man kan skicka både text och bild vid felanmälan
– Norra järnvägsgatan- cykelväg på båda sidor är problematiskt kanske bättre med en dubbelriktad gång och cykelväg, framkomligheten viktig för räddningstjänsten på denna sträcka. Gatan bybehöver få en karaktär av bygata- idag rallybana. Prickad sträcka ger vibrationer i husen. Upphjd gångbana ett annat förslag. Pengapotten begränsad – vad ska prioriteras?
– Det finns ett behov av gång- och cykelvägar till sjöar och de mindre byarna
-ÅVS ( åtgärdsstudie)- studie av GC-passage vid väg 11 som trafikverket håller i. Regional cykelplan för rekreativt cyklande ska utarbetas
– GC- väg vid Svaleboskolan ser inte så bra ut, häcken behöver klippas
– Kommunen ska göra en översyn av hela cykelnätet
– önskemålet om cykeltunnel under 11:an trillar mellan stolarna – ingen instans har råd. ÅVS pågår också kring väg 11 ( trafikverket) Anna Karlsson representerar kommunen och kommer ge förslag till beslut men det är trafikverket i Borlänge som fattar beslut om ev. Åtgärder. Jan Fredrik Wallin på trafikverket är Lunds kommuns kontaktperson.
–  det finns olika prioritet när det gc-banor – gäller både underhåll , snöröjning m.m. mer info finns på WWW.lund.se
Belysning
– klipp häckar och buskar för att gång och cykelvägar ska bli trygga
– Belysningen behövs ses över i Veberöd
-Tekniska håller på att byta ut lampor i lyktstolparna. Ljuset från de nya lamporna blir lite gulare men är lika starka som tidigare lampor men upplevs av många som mindre effektiva.

Korsning Tegelmästarvägen –Dalbyvägen –Lökadal
– Tekniska har regelbundet kontakt med trafikverket där denna korsning är med på agendan. Möte med trafikverket den 16 oktober
– Macken och cykelvägens placering är problem på denna vägen
– Korsningen aktualiseras i och med industriplaner norr om Lökadal.
– olika förslag att säkra korsningen : Trafikljus? Falsk trygghet Bred refug ? Flytta övergångsstället till andra sidan korsningen.
– Kommunen kommer att titta på detta i samband med FÖPEN ( fördjupad översiktsplan = framtida planering av Veberöds utbyggnad)

Pendlarparkering
– Utöka parkeringar vid öster ( norr om Klowsholm)
-Kanske utöka ICA-parkeringen- används troligen som pendlarparkering
– Innan användes parkeringen mitt emot kyrkan men nu kör folk in i områdena  då busshållplats centrum flyttats. Problem för husägare som får blockerade in/utfarter.
– förslag att titta på ytor runt miljöstationen på norra järnvägsgatan kanske i samband med superbussarnas ev. intåg i Veberöd. Dick skickar över förslag till Jimmie.
Dalby-Sjöbovägen
– Dick presenterar en skiss på ny busssitution vid Boddes plats
– Gatans gestaltning är fel – det behövs arbetas mer med stadsmässig karaktär för att ersätta landsvägskaraktären( Per)
– det finns konflikt mellan buss och omkörande bilar vid centrumhållplatsen
– Park och naturkontoret ska plantera träd vid Boddes plats, bra samordna med FÖP
– Dick kom med förslag att stänga ena benet vid Boddes plats så att svängande trafik endast kan svänga på en plats.Enkelriktning av gamlavägen ?
– Karaktären på Sjöbovägen norr om Klowsholm är landsvägskaraktär och det känns som om Veberöd tar slut.
– Bra ta bort vallen och förtäta utmed Sjöbovägen , norr om Klowsholm
– Finns ett gammalt förslag om ”Grön genomfart” / June skickar till Per
_ Många är irriterade över att behöva köra ända till Hasslemölla för att komma till sitt hus på Lyckåkersvägen- genare väg
– Leråkersvägen behöver kanske ett gupp i höjd med utgång till Sjöbovägen

Blentarpsavfarten – Tung trafik genom Veberöd
– ÅVS- Förstudie Väg 11 mellan Veberöd Östra/ väg 740- utredningen lyckades inte lösa utfarten till väg 11. Utredning kring detta från 2012 finns hos Per.
– Ljungenvägen mellan Sjöbovägen och väg 11 används lika lite som en lokalgata inom Veberöd enligt gjorda mätningar år ?
-Utfarten visar sig farlig och busschaufföre har problem där.
– Just nu räknas trafik till och från .an ( Samuel)
Skånetrafiken ska ta initiativ till att väcka frågan kring utfarten till :an. Veberöd ska på något sätt vara representera i denna grupp

Övrigt
– Dick efterfrågade en övergripande struktur för hur man binder samman Veberöd med övriga byar
– När det gäller klagomål av mindre karaktär  så finns en ” beställare och utförare” – modell. Tekniska förvaltningen ( Magnus Jönsson  o Nicole ? ) är beställare och utförare är serviceförvaltningen
Information kring ett privat fiberkabelföretag och ansvarsbiten när de har grävt /återställt.
– snöröjningskarta med prio-gång finns
– önskemål att man initierar detta i FÖPEN

 


Back to Top ↑
 • mars

  Inga event

 • Färgcenter
 • Adderat
 • Novakliniken
 • Empoli
  Beab
  Svenskoptik
  Humlamaden Rehab
 • Gilla oss gärna :)

 • En stund i kyrkan ikväll med mina tjejer. Först var det gudstjänst för de minsta och efter blev det fredagstacos på kyrkbacken. Eller Jesustacos som svärsonen kallar det 🙈. Det var så himla mysigt! Jag mår bra i kyrkan och älskar samhörigheten som finns där. Hur är din relation till kyrkan?
  #veberöd #veberodnu #svenskakyrkan
  ...

  205 15

  Nu är bloggen uppdaterad med vår utflykt från igår 💖🙏 Länk i profilen ⬆️ #bloggse #körsbärsdalen #veberodnu #familjeutflykt #smultronställe #smultronställeiskåne #skåne #visitskane #veberöd #millimys ...

  51 2

  Dansen går ju bra..... #fiskedamm förstör allt :) Mira undrar vad en mangel är.... #veberöd veberodnu #veberodnu ...

  98 2

  Körsbärsdalen 2019 🤩 om mindre än tre månader är vi där igen... Mitt i våren! 🌺💗 Det känns bättre att ha något bildligt att de fram emot.
  .
  .
  Vi har ju cykelavstånd till denna fantastiska plats på jorden! I fjol cyklade vi dit med picknick en eftermiddag mitt under körsbärsblomningen! Det får bli en plan för 2020 också! Eller hur tommystromberg76 ❤️
  #millimys #körsbärsdalen #körsbärsdalen2019 #vårkänslor #picknick #visitskane #veberodnu #bokblogg #bokbloggare
  ...

  110 6

  Hi hi jag är visst med i tidningen idag 🤩📚
  Du hittar artikeln i Lokaltidningen 🌺
  På torsdag kanske vi ses på veberods_bibliotek ❤️📚
  #millimys #boktips #älskaböcker #bokblogg #bokbloggare #boknörd #instabook #lästips #läsaärattresa #läsaärlivet #bookstagramer #lokaltidningen #feelgoodfrossa #veberodnu
  ...

  189 32

  Nu är mitt liv över... Let's be a soccermom #soccer #soccermom #veberodnu veberodnu ...

  112 6

  Åhhh jag är så peppad! Jag fick frågan från vårt Bibliotek i Veberöd om jag ville komma & prata Feelgood - boktips! Såklart jag ville! På facebook kan du rösta på deras sida om det passar bäst en vardagskväll eller en lördagseftermiddag 🤩📚
  #feelgood #feelgoodfrossa #feelgoodfrossamedmillimys #veberodnu #millimys #boktips #älskaböcker #vårläsning #bokblogg #bokbloggare #lästips #boknörd
  ...

  103 27
 • Populära inlägg & sidor

 • Våra gillare :)


https://gotporn.cc/