Flipin
Magnusson
Perssons
Tandläkare huldt
entreprenadställningar
Lindfors

Fokus Veberöd – kultur och fritid

fokusveberod2

Mötesanteckningar från Fokus Veberöd/fördjupade diskussioner kring temat KULTUR OCH FRITID

Tid: 2015-10-13 k.18.30-ca 21.00
Plats: Medborgarkontoret Veberöd

Närvarande: Jakob Yttergren, Linus Jalderus, Isabell Nordqvist/ungdomsrepresentanter, Nils_åke Ståhlring/Vaif -Föreningsalliansen, Eva Jönsson / Veberöds handbollsklubb ,Eva Malmstedt/ Veberöds kulturförening, Fred Lindfors/ Veberöds Kulturförening, Mats Hommel/ kultur o Fritid, Magnus Malmborg/Kultur o Fritid, Görel Hanson/ kultur o Fritid, Jimmie Simonsen/ planarkitekt SBK, Carolina Lundberg/projektledare FÖP Veberöd, June Ljungqvist/ projektledare Fokus Veberöd.

Lämnat återbud: Chris Schenler/Kultur o Fritid

 1. Vilka kultursatsningar är gjorda i Veberöd de gångna 5 åren , vad planeras de kommande 5 åren ?
  – Då ingen representanten från kultursektorn var närvarande på mötet ombads projektledaren att bjuda in representant till ett nytt möte där enbart kulturfrågor finns på dagordningen för att få svar på frågan. Kulturföreningens sammanställning av genomförda och kommande program skickas till kulturchefen tillsammans med detta protokoll
  – Veberöds kulturförening, ca 140 medlemmar, har omkring ett evenemang per månad men får inga bidrag från kommunen. När de gör samarrangemang med kyrkan och biblioteket kan de inte ta nödvändigt inträde
  -KOF har avsatt 800.sek att söka för bl.a. kulturändamål för 2016
  -Det är för kort framförhållning. Kulturföreningen har redan spikat programmet för 2016
  -Det är en rörig flora av olika bidrag att söka. Samordna och gör det lättillgänglig!
  -Hur är fördelningsprincipen för bidragsutdelning? Frågan skickas vidare till Chris för besvarande via projektledaren.
  – Vill ha ett fast bidrag per år till Veberöd som medborgarkontoret kan dela ut till evenemang
  – Varför kan man inte få låna kommunens lokaler gratis? Nu går ju bidragen från Kommunen tillbaka som hyra, onödig administration.
  -När försvinner Idalagården? Där ryms evenemang för 150 personer. Vad händer nu när Kontraktet är uppsagt och Idalaskolan med idrottshall lagts på is? Var ska kulturföreningen hålla större evenemang framöver?
  – Också fotbollsföreningen efterfrågar en större samlingssal , ca 300-400 personer
  – det borde vara en viktig princip att när skolan bygger idrottshall också samordnar med fritidsbehovet och bygga fullstor hall. Varför görs inte detta? Svar : detaljplanen för Idala rymmer stor hall, därefter är gången sådan att skolförvaltningen beställer projektet av serviceförvaltningen, storleken kan alltså förändras jmf med detaljplanen.
 2. Veberöds kulturförenings evenemang de gångna 5 åren
  – se punkt 1. Dokument kommer att skickas över till Chris. Kulturförening tar fram statistik på antal besökare på evenemangen som varit och skickar med. Uppmanar berörda att gå in på föreningens hemsida veberodskulturforening.se

 

 1. Fritid Veberöd
  – Öppettider. Mer öppet i de orter som har mindre annat att erbjuda ungdomar såsom bio o dyl. som finns i LundÖnskemål om förändringar i öppettider bör lyftas till Fritid Veberöd. Jakob, Linus och Isabell framför önskemål om öppet även på tisdagskvällarna. Ev. också mer helgöppet. I Genarp har man öppet till midnatt på fredag, i Veberöd till 23 varför denna skillnad? Svar: stökigt i Genarp efter fritids stängs, , nu försök med en timme längre för att se om det blir lugnare.
  – det tycks vara olika mycket personal i Veberöd och Genarp, Varför ? Svar : I Veberöd finns fortfarande en fritidsklubb i skolans regi. I övriga orter ligger all fritidsverksamhet på fritidsgården, därmed också fler barn/unga och fler personal. Ev. kommer fritidsklubb att slopas.
  – Linus Jakob och Isabell säger att fritidsgården i Veberöd är bra, fin lokal, passar syftet

 

 1. Utrymme för egna idéer och initiativ?
  -Innegården på Fritid Veberöd vill Isabell, Jakob och Linus utveckla med trädgårdsland, uteservering och minigolf. Hur gör man för att gå vidare med idén? Svar: Satsning som stöds av unga är välkommet. Lyft Idén till Fritid Veberöd, Agneta.

 

 1. Vad är gjort på idrottssidan de gångna 5 åren i Veberöd, vad planeras de kommande 5 åren? ( samt fritidsgården)
  Luftvattenpump Romelevallen, Spontanidrottsplats Svalebo, ny Innebandy sarg, ny elpanna badet, (2010)
  -Målning Romelevallen, Nya nödutgångar idrottshallen, Nytt kök fritidsgård, ( 2011)
  -Bastu romelevallen hel-renoveras, nya mattor omklädningsrum, nya handukstorkar badet, nya fönster badet, nytt mixerbord idrottshallen ( 2012)
  – beg. Konstgräsplan Romelevallen, Målat Romelevallen, Panelbyte Romelevallen, nytt golvidrottshallen, ny konstgräsplan Svalebo, Fotbollsmål. Svaleboskolan, ny matta Fritid Veberöd, nytt kemikaliehus badet, Målat bassäng badet ( 2013)
  – Ny sarg /Romelevallen, Nytt tak idrottshallen, Nya fönster fritidsgården,Målning fritidsgården, ny cirkulationspump badet, nya mål Svaleboskolan (2014)
  -Nya element Romelevallen,Nya duschar idrottshallen, Pooltäcke badet, målning bassäng ( 2015)
  En ny 100 lista håller på att utarbetas där kommer projekt framöver att ” listas” även när det gäller Veberöds utveckling inom idrottsområdet.

 

 1. Nya idrottshallen och andra utvecklingsförslag från medborgarna
  -Vad händer med idrottshallen nu när kommunen aviserat att alla skolprojekt stoppats?
  hur kan pengarna plötsligt vara slut? Svar: oklart läge. Vi vet att Råbylundshallen, hallarna vid Lerbäck och Idalahallen läggs på is. Per Hellman är ansvarig för att Veberöds medborgare blir delaktiga i utvecklingen av idrottshallen. Men det är BNS Öster som beställt idrottshallen. Kanske byggs hallen på Svaleboområdet istället då behovet av två skolor nu ifrågasätts. Planen togs fram av SBK efter skolans egen elevprognos men besparingar finns nu på skolområdet med ca 3-400 miljoner. Det tar ca 2 år att ta fram en detaljplan . Anledningen till att elevprognosen inte stämt är att det byggts mindre än förväntat.
  – Hallen behövs för Veberöds många idrottsföreningar och som samlingslokal
  – utegym vid slingan. Utveckla Romelevallen med närområde till rekreation/ idrottscentrum
  – önskemål att lägga ” Idalaplanen” vid Romelevallen
  – Föreningarna kan inte växa pga lokalbrist.
  – Det finns mycket idéer att plocka i Fokus Veberödsdokumenten när det gäller folks fritidsbehov i Veberöd.
  – Fråga från föreningsalliansen : Hur ska vi samverka med kommunen? Svar : ????
  Kultur och fritid överlämnade Idrottspolitiskt program, idrottspolitisk handlingsplan samt 100-listan, en lista över projekt de jobbar med. Listan sträcker sig 2013-2015. Ny kommer att göras från 2016.
 2. Övrigt
  – Motionsslingan= Kultur och fritids ansvarsområde
  -Kristina Ejlertsson är ny kontakt för Veberöd när det gäller idrottssidan
  det finns möjligheter att söka pengar t.ex. till utegym via RF
  -Finns också extrabidrag att söka till t.ex. höstlovet ” prova på ” ” föreningsarrangemang”. – Finns ett speciellt bidrag för att stimulera tjejer 15-19 år att delta i sportaktiviteter. Kommentar från Eva: Vi har redan ett stort intresse men det finns ingen plats för träning då är det meningslöst med denna formen av ev. extrabidrag för Veberöds del.
  – Integrationsbidrag = Kontakta Mikael Johansson.
  – På plussidan för Veberöd finns att vi har fast anställd personal ( Mats Hommel) på idrottssidan vilket övriga Lund inte har.

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments are closed.

Back to Top ↑
 • maj

  Inga event

 • JR klimat
 • Ica
 • Björnstorps snickeri
 • sotarna
  Veberöds församling
  Solar Plexus
  Sparbanken Skåne
 • Gilla oss gärna :)

 • This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No posts found.

  Make sure this account has posts available on instagram.com.

 • Populära inlägg och sidor

 • Våra gillare :)


https://gotporn.cc/