Flipin
Magnusson
Perssons
Tandläkare huldt
entreprenadställningar
Lindfors

Kommun

Published on februari 12th, 2018 | by admin

0

Bostäder för nyanlända i Veberöd

Lunds kommun fortsätter sitt arbete med att ordna bostäder åt nyanlända flyktingar som anvisats till kommunen. LKF kommer under våren att påbörja byggnationen av de planerade bostäderna i Veberöd.

 

Lunds kommun vill erbjuda bostäder till nyanlända flyktingar i hela kommunen och planerar för att bygga bostäder till de nya lundaborna på olika ställen. Veberöd är en av platserna där kommunen bygger 24 lägenheter i modulfastigheter. Likadana bostäder byggs även på Väster och på Linero i Lund och i Dalby. Byggnationen avser två modulenheter i två våningar och med vardera tolv lägenheter.

Nedan har vi samlat några vanliga frågor och svar kring bostäderna i Veberöd. Du är också välkommen den 5 mars på en informationsträff (se inbjudan längst ner på sidan!).

Vad är bakgrunden till att bostäder för nyanlända byggs?

I mars 2016 trädde lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända flyktingar för bosättning, den så kallade bosättningslagen i kraft. Lagen innebär att kommuner är skyldiga att ordna boende för nyanlända som mottas i kommunen efter anvisning. Under 2016-2018 rör det sig om totalt cirka 900 personer i Lunds kommun. För att klara denna uppgift arbetar kommunen med flera olika lösningar under samlingsnamnet Lundauppropet. Intentionen är att de nyanlända ska kunna bo runt om i hela kommunen för att uppnå ett blandat boende och så goda integrationsmöjligheter som möjligt.

Var ska bostäderna byggas?

Bostäderna kommer att byggas vid Norra Järnvägsgatan på fastigheten Traversen 8, det blåmarkerade området på kartan.

Hur många bostäder blir det?

Det blir 24 bostäder, i blandade storlekar fördelat på två modulenheter i två våningar och med vardera tolv lägenheter, fördelat på 1 ROK – 4 ROK. Kommunen blockförhyr bostäderna av LKF och hyr i sin tur ut bostäderna på tidsbegränsade andrahandskontrakt.

Traversen 8 Veberöd

När kommer bostäderna att vara klara för inflyttning?

Projektet har tyvärr blivit försenat till följd av problem hos leverantören och vi planerar nu för inflyttning under sommaren 2018.

När fattades beslut om bygglov?

Beslut om temporärt bygglov fattades av byggnadsnämnden hösten 2016. Temporärt bygglov kan ges för tio år med möjlighet till förlängning med maximalt fem år. Sedan ska området återställas till ursprungligt skick.

Varför byggs det inte på platser där permanent bygglov kan beviljas?

Kommunen arbetar också med att skapa fler permanenta bostäder men det är en process som tar längre tid.

Vilka ska bo i bostäderna?

Det kommer att vara nyanlända flyktingar, alla har uppehållstillstånd. Hushållens storlek varierar och det blir både ensamhushåll och familjer. Uppskattningsvis blir det cirka 80 hyresgäster varav cirka hälften barn i olika åldrar.

Hur planerar förskola och skola för att ta emot de nyinflyttade i sina verksamheter?

Inom kommunen finns LundaVälkomsten, en mottagningsenhet för barn och ungdomar som ska börja i svensk skola. LundaVälkomsten kartlägger barnens bakgrundskunskaper och stöttar skolornas arbete att inkludera och ge de nya barnen en god start utifrån respektive barns behov.

De nyanlända barnen och eleverna kommer att beredas plats på förskolor och skolor på samma sätt som andra barn, med hänsyn till närhet bostaden och där det finns plats. Barn- och skolförvaltningen arbetar kontinuerligt med att följa befolkningsutvecklingen för att kunna planera för tillräckligt antal platser i skolor och förskolor.

Ungdomar i gymnasieåldern går på programmet språkintroduktion. Programmet ger framförallt en utbildning i det svenska språket, för att eleverna senare ska kunna gå vidare till ett nationellt program eller annan utbildning.

Vad ska de vuxna göra på dagarna?

De vuxna skriver in sig på Arbetsförmedlingen i det så kallade etableringsprogrammet. Arbetsförmedlingens etableringsprogram syftar till att den som är ny i Sverige så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, komma närmare arbetsmarknaden och klara sin egen försörjning. En individuell plan tas fram och under två års tid tar den nyanlände del av olika insatser, som utbildning eller praktik. De flesta kommer inledningsvis att studera svenska för invandrare, Sfi, på Komvux. Några kommer att arbeta.

Hur kommer arbetet med den sociala inkluderingen att gå till?

Det är många olika aktörer som tillsammans arbetar för att de nyanlända lundaborna ska känna sig välkomna och för att underlätta för dem att bli en del av det svenska samhället. De boende informeras på olika sätt om både kommunens och föreningslivets olika aktiviteter – vilka vanligtvis är tillgängliga för alla lundabor. Om man är nyanländ kan det finnas extra stort behov av att öva sin svenska, få nya vänner och att få hjälp med att hitta rätt i olika frågor.

Var vänder jag mig om jag vill engagera mig?

På kommunens hemsida finns information om var du kan vända dig om du vill engagera dig i någon särskild organisation.

Om du har frågor, idéer eller vill engagera dig i arbetet med den sociala inkluderingen kan du kontakta kommunens Inkluderingskoordinator Oliwer Karlsson, oliwer.karlsson@lund.se.

Vem kan jag kontakta för mer information?

Magdalena Titze, samordnare för flyktingfrågor Lunds kommun.
E-post: magdalena.titze@lund.se, telefon: 046-359 51 52

Gunilla Flygare, affärsutvecklingschef LKF
E-post: gunilla.flygare@lkf.se, telefon: 046-35 85 13

smarta


About the AuthorLämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Back to Top ↑
 • juli

  Inga event

 • Landäng
 • Adderat
 • Pizzeria nice
 • Sparbanken Skåne
  sotarna
  Köksland
  Mias ide o atelje
 • Gilla oss gärna :)

 • This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No posts found.

  Make sure this account has posts available on instagram.com.

 • Populära inlägg och sidor

 • Våra gillare :)


https://gotporn.cc/