Flipin
Magnusson
Perssons
Tandläkare huldt
entreprenadställningar
Lindfors

Kommun

Published on september 30th, 2019 | by admin

0

Ny detaljplan för Idala

Detaljplan för del av Idalaskolan 1 och del av Veberöd 17:2 i Veberöd,

Lunds kommun (Idalafältet etapp 2) PÄ 24/2016 Byggnadsnämnden har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område. Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande. Detaljplanens syfte är att inom Idalafältet i Veberöd göra det möjligt att bygga ytterligare etapper med bostäder samt säkerställa naturområdet mot Idala.

Huvudidén med planen är att möjliggöra låga och täta bostäder av varierande storlek, typ och upplåtelseform inom Idalafältet, att ersätta befintlig skola med flerfamiljshus i två våningar, och fyra våningar inom en begränsad del, samt säkerställa naturmark. En ny vindlande gata som sammanbinder Mäster Knuds väg med Skogskattevägen ska byggas. Den ska ha en trädrad och separat trottoar längs södra sidan.

Befintliga stigar över Idalafältet med kopplingar vidare genom skogen har styrt strukturen, lokalisering av parkmark och övrig gatustruktur.

Planförslaget innefattar:

• Bostäder i form av flerfamiljshus, radhus, villor och kedjehus • Teknisk anläggning (transformatorstation) • Förlängning av Mäster Knuds väg och lokalgator • Gång- och cykelvägar • Naturområde med skog och öppen mark • Dagvattenfördröjning

Tidigare har ett planförslag varit utsänt för samråd med länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget. De synpunkter som kommit in finns redovisade i en samrådsredogörelse med stadsbyggnadskontorets kommentarer. Samrådsredogörelsen kan beställas på www.lund.se/planerpagang Detaljplanen hålls tillgänglig för granskning i Kristallen, Brotorget 1 i Lund, från och med den 30 september till och med den 14 oktober 2019.

Detaljplanen finns dessutom tillgänglig på Stadsbiblioteket i Lundasamlingen, Sankt Petri Kyrkogata 6, Lund och på Medborgarkontor – Bibliotek Veberöd, Dalbyvägen 1 i Veberöd samt på www.lund.se/planerpagang

Underrättelse−Granskning 2 (2) 2019-09-27

Vid frågor vänligen kontakta planavdelningen, detaljplanen handläggs av planarkitekt Astrid Avenberg Rosell, telefon 046-359 80 97 planchef Ole Kasimir, telefon 046-359 63 74.

Förslaget berör samfällt område och hålls tillgängligt enligt ovan för delägarna i samfälligheten: Polishunden S:1 (grönområde, parkering) – marksamfällighet Veberöd GA:21 (väg) – anläggningssamfällighet Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds att underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.

Om Er fastighet övergått till ny ägare ombeds Ni förmedla denna underrättelse. Synpunkter ska lämnas skriftligt, och förses med namn och postadress, till epost byggnadsnamnden@lund.se eller postadress Byggnadsnämnden, Box 41, 221 00 LUND senast den 14 oktober 2019.

Planförslaget kommer efter granskningen att överlämnas till byggnadsnämnden för beslut om godkännande. Något ytterligare tillfälle till att lämna synpunkter på planförslaget kommer inte att ges. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden, kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en synpunkt registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning. På www.lund.se/gdpr hittar du mer information om hur Lunds kommun arbetar med frågor kopplade till GDPR. BYGGNADSNÄMNDEN I LUND Enligt uppdrag Ann-Sofi Ahlgren planadministratör

Se mer HÄR

/Lunds Kommun

smarta


About the AuthorLämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Back to Top ↑
 • maj

  Inga event

 • JR klimat
 • Adderat
 • Apotek
 • sotarna
  Sparbanken Skåne
  Almasoft
  Empoli
 • Gilla oss gärna :)

 • This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No posts found.

  Make sure this account has posts available on instagram.com.

 • Populära inlägg och sidor

 • Våra gillare :)


https://gotporn.cc/