Veberöds Kakelkompani
JV taxi
Lindfors

Veberöds byaråd

byarad_header

skarmklipp

Veberöds Byaråd är en religiös och partipolitisk obunden ideell förening med uppgift att inspirera till delaktighet i samhällsutvecklingen, tillvarata Veberödsbornas intressen i kommunen, stärka byidentiteten och främja bygemenskapen.

Detta sker genom att tillsammans med invånarna i byn utveckla Veberöd med omnejd. Vara ett bollplank till kommunen i frågor som rör Veberöd med omnejd. Driva frågor som är intressanta för Veberödsborna och utvecklingen av byn. Typiska frågor är skola, kollektivtrafiken och centrumutvecklingen

Vill du göra Byarådet uppmärksam på aktiviteter som kan vara intressanta att dra igång eller har du synpunkter på pågående aktiviteter. Använd då denna länken byaradet@veberod.com för att komma i kontakt med oss.

Idalaskolan:

Idalaskolan kommer upp till beslut i kommunstyrelsen den 1/3. Det som förslås är F-3 skola för 300 elever (förberedd med matsal mm för 400). 200 elever (dvs 2 paralleller) först samt 100 förskoleplatser. Till detta förslås byggnation av en fullstor idrottshall med läktare. Byggstart blir förhoppningsvis i höst och byggnationen kan då sannolikt vara klar 2019

Projekt som är aktuella:

 • Byggnation av Idalaskolan med idrottshall
 • Folktandvård
 • Superbussprojektet
 • Generella lokala kommunikationsfrågor
 • Kommunpolitikernas besparingsförslag (stängning av utomhusbadet)
 • Dialogcafé Nytt grönprogram
 • Tillfälliga bostäder på Mossagårdsvägen
 • Samarbete med skolan
 • Centrumutvecklingen

Idalaskolan
Efter många turer beslutade Lunds kommunstyrelse att Idalaskolan skall byggas. Barn och skolnämnd öster föreslår att Idalaskolan återuppbyggs med en kombiskola för en tvåparallellig F-3 med tillagningsköksamt 100 förskolebarn. En utbyggnad om minst 100 barn/elever ska vara möjlig på sikt. Ärendet ska nu vidare till kommunstyrelsen för beslut igen och inga tidsplaner finns ännu.

Folktandvård
Det finns ett stort behov av att ha någon form av folktandvård. Idag tvingas skolbarnen till Sjöbo eller andra orter vilket tar mycket tid av föräldrar.

Superbussprojektet
Ett projekt som är under uppstart i Skåne. En superbuss från Simrishamn till Lund och Malmö istället för järnvägen genom byn är en tanke att arbeta vidare med. En järnvägslösning blir inte den optimala lösningen för resande till Lund, då det kommer att krävas byte i Dalby och sedan någonstans i Lund. Med en superbuss som stannar vid en station i varje större ort och med speciell körsträcka genom orterna ger en kortare restid.

Generella lokala kommunikation
Här arbetar vi med trafiksituationen i byn, kollektivtrafiken och kommande nya transportmedel.

Kommunpolitikernas besparingsförslag
I första hand är det utomhusbadet som riskeras att stängas. Vi kommer att under hösten titta på den totala kostnaden för badet inför eventuella diskussioner.

Dialogcafé Nytt grönprogram
Lunds kommun arbetar med framtagande av nytt Grönprogram (Grönstruktur- och naturvårdsprogra) och Byarådet medverkar i ett Dialogcafé kring detta 26/10 där vi har med oss input från Veberöd, bl.a. resultaten från Fokus Veberöd.

Tillfälliga bostäder på Mossagårdsvägen
Förslag att bygga 48 tillfälliga lägenheter för asylboende. Vid kommunens informationsmöte framkom synpunkter på placeringen av dessa lägenheter.  Platsen består av 40-50 år gamla träd som skulle behövas tas bort dessutom så blir dessa boende isolerade från övriga invånare i byn. Förslag att dessa boende erbjuds lägenheter i LKFs hus som planeras byggas under slutet av 2016 och början 2017. Alternativt att man placerar dessa lägenheter i kvarteret Traversen där det idag finns öppna ytor.

Samarbete med skolan
Med anledning av att det förekommer mobbing på Svaleboskolan så har Företagarföreningen, Byarådet och Föreningsalliansen träffat den nya ledningen för skolan. Ett positivt möte som innebär aktiviteter för företagen och föreningarna.

Centrumutvecklingen
Hur kan Veberöds centrum utvecklas? Det finns idéer i byn om att skapa ett torg nere vid XL-bygg och mycket annat som fångats i Fokus Veberöd.

 


Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Skafferiet
  The Lodge
  Poolbyggaren
  Stall Lutfi Kolgjini
 • SL Snickeri
  Willpower
  11:ans Bilverkstad
  Dalby Elektriska
  Byutveckling
  hovslageri
  Apotek
 • Superbygg
  Actic
  Coop
  Hällestad svamp
  liliys tallrik
  Mette
  Pizzeria Valentino
  Smakvandring
 • Torna Hällestad Lanthandel
  Webberöd
  Hudvårdsgränder
  smakerosaker
  Sprattelgubben
  Veberöds mur & puts
  Leander Pehrson
  Arcos hundcenter
  Glada ankan
  Nilssons Livs