Översiktsplan – Veberöd

De senaste tio åren har Lund vuxit med 14 000 invånare och man tror att befolkningen kommer att fortsätta att öka. Kommunens mål är att möjliggöra 1 200 nya bostäder per år för att möta bostadsbehovet. Den utbyggnadstakten ger 26 000 nya bostäder fram till 2040. Översiktsplanen ska tillgodose ett stort behov av nya bostäder … Fortsätt läsa Översiktsplan – Veberöd