Vi bygger en ny gång- och cykelväg på väg 740 mellan Veberöd och Hemmestorp för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

  • Lämna synpunkter på projektet

    Samrådsyttranden kan lämnas senast 2 februari 2018.  För mer information om samrådet, se längre ner på sidan. Klicka här för att skicka in dina synpunkter via ett digitalt formulär.

Vi planerar för en cirka 3,2 kilometer lång gång- och cykelväg på väg 740, mellan Veberöd och Hemmestorp. Vägen går mellan Lund och Sjöbo. Den nya gång- och cykelvägen ska öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Att bygga fler trygga gång- och cykelvägar kan leda till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.

Projektet befinner sig i ett tidigt stadie och vi håller nu på att undersöka förutsättningar vart gång- och cykelvägen kan ligga. Vi planerar att börja bygga 2019/2020 och beräknar vara klara till år 2020.